Ponúkame dezinfekciu proti koronavírusu COVID-19

 

 DDD Profesional

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia rodinných domov, bytových, kancelárskych a priemyselných priestorov.

DERATIZÁCIA

Likvidácia hlodavcov

DEZINFEKCIA

Likvidácia nežiaducich mikroorganizmov

DEZINSEKCIA

Likvidácia hmyzu a článkonožcov.

Spoľahlivá firma s tradíciou

Váš záujem o našu spoločnosť si veľmi vážime, spoznajte nás bližšie:

             Sme dynamicky rastúca rodinná firma, ktorá zabezpečuje pre svojich zákazníkov služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. V tejto praxi máme viac ako 30 ročné skúsenosti. Vykonávame tiež ničenie burín, sadové úpravy a ochranu pred nežiaducim vtáctvom. Používame najmodernejšie, účinné a bezpečné prípravky schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. Naše služby zabezpečujeme pre domácnosti ale aj pre malé, stredné a veľké priemyselné podniky a logistické parky (firmy, výrobné haly, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, hotely, farmy, poľnohospodárske družstvá). Sme profesionálnym partnerom pre mestské samosprávy, obce, štátne inštitúcie a tiež bytové domy. Samozrejmosťou je pre nás zvoliť správny postup práce, ktorý vždy vopred prejednávame so zákazníkom. Na všetky naše služby poskytujeme záruku a poradenstvo v otázke prevencie. Sme schopní sa maximálne prispôsobiť časovým požiadavkám klienta sedem dní v týždni.

Ceny prác sa určujú individuálne – po dohode s klientom a na základe stupňa zamorenia prostredia a druhu nežiadúceho hmyzu či hlodavcov.

Našim cieľom je maximálne vyhovieť požiadavkám zákazníka.

Diskrétnosť

Pretože berieme vaše súkromie veľmi vážne, vždy sa pri práci zaväzujeme k úplnej mlčanlivosti.

Rýchlosť

Garantujeme najkratšej možnej termíny pre likvidáciu nechcených živočíchov, mikroorganizmov alebo plesní.

Kvalita

Mnohoročné skúsenosti v oblasti hubenie škodcov sa odrážajú v kvalite našej práce. Používame efektívne postupy, modernú techniku ​​a účinné prípravky.

Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na úrovni nižšej, než sú dosahované ekonomické straty.

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Zníži sa tým riziko prenosu infekcií a ochorení.

Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).

Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a rozmnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz. Používame ekologicky nezávadné prípravky, ktoré je možné používať aj počas chodu Vašich prevádzok. 

Pri realizovaní všetkých potrebných úkonov Vám garantujeme vysokú profesionalitu, precíznosť, kvalitu a prijateľnú cenu.

Pred nami sa žiadna háveď neschová.