Dezinsekcia

Trápi Vás nežiaduci hmyz?

Sme tu pre Vás

      Hubenie nežiaduceho hmyzu (dezinsekcia) občas pripomína boj. Niektoré druhy zlikvidujete aj pomocou vlastných síl, ale u iných sa zase nezaobídete bez zásahu profesionálov. Ničenie hmyzu u niektorých prípadov vlastnými silami neodporúčame, najmä pri zamorení plošticami, kde je potrebné opakované použitie špeciálnych metód a prípravkov. 

Dezinsekciu je odporúčané vykonať 1 x ročne v rámci prevencie a pri represívnom zásahu 2 x ročne a to s odstupom 3 – 6 týždňov medzi jednotlivými etapami, aby došlo k zničeniu jedincov druhej generácie. Pre niektoré prevádzky je dezinsekcia legislatívne povinná.

slider-image01-1500x630

Dezinsekciu vykonávame viacerými spôsobmi:   

 • postrekom
 • teplým a studeným aerosólom (ULV)
 • zadymovaním (fumigácia, dymovnice)
 • plynovaním
 • pokládkou lepových a elektrických pascí
 • pokládkou požerových nástrah, gélov
 • formou celoplošnej dezinsekcie verejných priestranstiev miest a obcí

Dezinsekčné práce pozostávajú z :

 • prípravných a prieskumných prác
 • bezpečnostných opatrení (označenie)
 • prevedenia dezinsekcie
 • kontroly, dopĺňaní a výmeny nástrah v prípade ich použitia
 • likvidácii nástrah, biologického materiálu
 • vyhodnotení efektívnosti
 • dokumentácie a vedení evidencie o jednotlivých zásahov
 • opakovania dezinsekcie s časovým odstupom 3 – 6 týždňov
8-31-2020-1-14-59-PM-5
454641-PFJY6J-718

Dezinsekciu vykonávame v:           

 • súkromných a podnikateľských objektoch
 • stravovacích, hotelových a reštauračných zariadeniach
 • bytových domoch
 • školských zariadeniach
 • zdravotníckych zariadeniach
 • nákupných centrách
 • farmách, poľnohospodárskych objektoch (dezinsekcia skladov pred naskladnením obilia)
 • verejných priestranstvách obcí a miest

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení  zameraných na ničenie škodlivého hmyzu a ostatných článkonožcov (mravcov, múch, roztočov, švábov, bĺch, ploštíc, vší, červotočov, komárov, sršňov, osí, molí, kliešťov)  prenášajúcich pôvodcov nákazlivých ochorení, obťažujúcich človeka, zvieratá a spôsobujúcich hospodárske škody poškodzovaním produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Dezinsekciu je možné vykonávať chemickými, biologickými, fyzikálnymi a mechanickými metódami. Vykonávame všetky formy dezinsekcie od preventívnej až po celoplošnú dezinsekciu. Interval dezinfekcií závisí od druhu likvidovaného hmyzu. Používame účinné insekticídy schválené v Slovenskej republike, ktoré sú bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Zabezpečujeme tiež likvidáciu osích a sršních hniezd.