deratizacia

Deratizácia

V núdzi spoznáš svojho deratizéra

Preventívnu deratizáciu poskytujeme pre všetky subjekty, ktoré sú povinné podľa zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečiť deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem.

V zmysle zákona a nariadenia RUVZ je povinná celoplošná deratizácia, ktorú je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti:

2x ročne (apríl – október)
V potravinárskych prevádzkach 4x ročne.

Radi Vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a kalkuláciu. Neváhajte nás kontaktovať.
deratisation
slider-services-pest-control-1500x430

Deratizačné práce pozostávajú z :

 • prípravných prác, monitoringu
 • bezpečnostných opatrení (označenie)
 • prevedenia deratizácie
 • kontroly, dopĺňaní a výmeny nástrah
 • likvidácii nástrah, biologického materiálu
 • vyhodnotení efektívnosti
 • dokumentácie a vedení evidencie o jednotlivých zásahov

VYKONÁVANIE DERATIZÁCIE NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

 • Váš problém s hlodavcami vyriešime rýchlo, profesionálne a bezpečne
 • Deratizačné práce nenarušia chod Vašej prevádzky
 • Nástrahy sú kladené tak, aby sa predišlo kontaktu s necieľovými skupinami (deti, domáce zvieratá, …)
 • Pre zákazníka vždy hľadáme cenovo najvýhodnejšie riešenie
unnamed (11)

Deratizáciu vykonávame v:           

 • súkromných a podnikateľských subjektoch
 • stravovacích, hotelových a reštauračných zariadeniach
 • školách
 • zdravotníckych zariadeniach
 • obchodných centrách
 • farmách, poľnohospodárskych objektoch
 • kanalizačných a energetických sieti
 • verejných priestranstvách obcí a miest

Deratizácia

Deratizácia je profesionálna likvidácia hlodavcov ako sú potkany, krysy, myši a iné škodce.  Ide o súbor opatrení zameraných na hubenie alebo obmedzenie výskytu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov z dôvodu ochrany ľudského zdravia, ochrany majetku a  taktiež zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce prenášajú veľké množstvo infekčných ochorení. Všetky nami využívane prípravky sú schválené štátnym orgánom SR a sú zapísané v CPCHL na reguláciu živočíšnych škodcov.  Používame rôzne druhy a formy deratizačných prípravkov (voskové bloky, extrudované kocky, mäkké nástrahy, morené zrno) v závislosti od potreby a typu prostredia v ktorom majú byť použité. Deratizačné nástrahy sú vkladané do nástrahových staničiek, ktoré sú označené výstražnou nálepkou, aby bol zamedzený prístup zvieratám, neoprávneným osobám a deťom. Každý z rodenticídnych prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami a tiež použitím a preto je vhodná pred výkonom deratizácie konzultácia a obhliadka objektu. V našom sortimente je tiež široké spektrum lepových pascí, mechanických pascí a tiež iných produktov komunálnej hygieny ktoré sú k dispozícii na špeciálne želanie zákazníka. Nami vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v prevádzkach. Naše odporúčanie je vykonanie deratizácie 2x ročne a to v ročnom období jar a jeseň (v mesiacoch určených RUZV). Pomoc poskytujeme aj s likvidáciou krtkov a odchytom zvierat (kuny, mačky) vo vašich obydliach a záhradách.

Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a rozmnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz. Používame ekologicky nezávadné prípravky, ktoré sa dajú aplikovať aj počas prevádzok. Zákazníkom sa snažíme vychádzať v ústrety, zohľadňujúc ich potreby a pohodlie. Riadime sa heslom: “Náš zákazník – náš pán.”

Pred nami sa žiadna háveď neschová.