dezinfekcia

Deratizácia

Sme tu s vami už viac ako 10 rokov

Ponúkame preventívnu (ochrannú) a tiež ohniskovú (prerušenie ďalšieho šírenia nákazy) dezinfekciu proti koronavírusu COVID – 19

deratisation

Dezinfekciu vykonávame viacerými spôsobmi:  

 • chemickým postrekom
 •  aerosólom
 •  zadymovaním
 •  poprašovaním

Dezinfekčné práce pozostávajú z:

 • prieskumu a prípravných prác
 • mechanickej očisty
 • aplikácie dezinfekčného roztoku
 • kontroly účinnosti dezinfekcie
 • dokumentácie a vedení evidencie o jednotlivých zásahov
rat-was-cage-catching-rat-has-contagion-disease-humans-such-as-leptospirosis-plague-min
unnamed (11)

Dezinfekciu vykonávame v:           

 • potravinárskych podnikoch
 • zdravotníckych zariadeniach
 • domovoch sociálnych služieb
 • stravovacích zariadeniach
 • školách
 • ubytovacích zariadení
 • nákupných centrách
 • farmách a poľnohospodárskych prevádzkach
 • bytových domoch (pivnice suterény)
 • dopravných prostriedkov (MHD, TAXI, vozne)
 • klimatizácie

Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení vedúcich k zneškodňovaniu choroboplodných alebo ináč škodlivých mikroorganizmov na živých organizmoch alebo neživých predmetoch tak, aby nemohli spôsobiť ďalšiu nákazu, alebo iné škody (znehodnotenie tovaru, materiálov) a to usmrtením, inaktiváciou alebo odstránením pomocou chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov. Úlohou je prerušiť cestu šírenia nákazy od zdroja nákazy k vnímavému jedincovi. Dobre prevedenou dezinfekciou sa znižuje riziko prenosu infekcií a ochorení. Vyšší stupeň dezinfekcie vedie k usmrteniu všetkých choroboplodných mikroorganizmov, vajíčok, vírusov, spór, húb a plesní. Účinnosť dezinfekcie ovplyvňuje odolnosť mikroorganizmov, výber a spôsob použitia dezinfekčného prostriedku a tiež vonkajšie prostredie, v ktorom dezinfekcia prebieha. Účinok dezinfekčného prostriedku závisí od koncentrácie, množstva, počtu zásahov, dobe pôsobenia, teplote použitého prostriedku. Na dezinfekciu používame chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v podnikových zariadeniach. Poskytujeme tiež služby zamerané na ničenie plesní a húb.