Úprava porastov a ničenie burín

S nami to máte bez starostí

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti úpravy trávnatých povrchov, porastov, čistiacich prác pre súkromné a podnikateľské subjekty, mestá a obce.

Zabezpečujeme jednorazovú aj celoročnú starostlivosť

cement-slab-pavement-near-natural-stone-fence-or-wall-min

Ponúkame ničenie odolných burín a náletových porastov pomocou profesionálnych herbicídnych prípravkov. Dôkladne vás zbavíme každého nežiaduceho porastu či už použitím selektívneho postreku (selektívne ničenie iba určitých druhov rastlín) alebo totálneho herbicídneho prípravku (ničenie celého porastu). Vykonávame postreky na veľkých aj malých plochách.

man-mowing-lawn-his-garden-min

Ponúkame:   

  • herbicídne postreky burín (parkoviská, chodníky, trávnik, dlažba)
  • kosenie trávnatých porastov
  • odstránenie ruderálneho porastu a náletových drevín
  • mulčovanie
  • odstránenie drevín, rez kríkov, rez porastov
  • úpravu terénu
  • údržbu, očistenie oplotenia
  • chemické postreky proti škodcom
  • hrabanie, odstránenie lístia